Ở đầu làng em có cái cây…cột điện! hí hí í í. Chỉ có người … Quê nhà với giếng nước, gốc đa và những cây gạo già đầu xóm làm cho ta bình tâm trở lại…. Làng tôi … Khi phong trào giếng khoan của UNICEF hiện diện thì nước UNICEF giữ nhiệm vụ cung cấp nguồn nước sạch cho sinh hoạt cả xóm…1497843_607279386051803_289454268003988973_o 10495061_607279376051804_1049807498789817751_o 10531446_607279379385137_7659808942500068103_o

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN